Đơn đặt hàng của tôi không thành công / Lỗi giao hàng - 'Việc nạp tiền gặp sự cố tạm thời và không thành công' / 'Chúng tôi không thể giao một số mặt hàng đã đặt của bạn'

  • Đã cập nhật

Nếu đơn đặt hàng không được giao (điều này, rất tiếc, đôi khi xảy ra do sự cố của nhà điều hành / nhà cung cấp), bạn sẽ có 2 lựa chọn thay thế trong nút Tùy chọn hoàn tiền:

  • Thử lại đơn hàng: Tùy chọn này được chọn theo mặc định, đơn hàng của bạn sẽ được tự động thử lại trong 4 ngày, nếu sau khoảng thời gian đó mà vẫn không được giao, bạn sẽ được hoàn lại tiền.
  • Hoàn tiền ngay lập tức: Bỏ chọn tùy chọn 'Thử lại các đơn đặt hàng không thành công trong tối đa 4 ngày' và cung cấp địa chỉ hoặc phương thức hoàn tiền mong muốn:
    • Số dư tài khoản Bitrefill hoặc địa chỉ Bitcoin để thanh toán bằng Bitcoin / Số dư tài khoản
    • Địa chỉ cho các khoản thanh toán bằng tiền điện tử khác

Xin lưu ý rằng các khoản hoàn trả vào Tài khoản Bitrefill của bạn là tức thì và sẽ giúp bạn tiết kiệm phí giao dịch trong tương lai và cho phép bạn mua hàng ngay lập tức.

Bài viết này có hữu ích không?

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu