Tôi chưa nhận được khoản tiền rút / hoàn trả của mình. Mât bao lâu?

  • Đã cập nhật

Việc hoàn trả có thể mất đến 24 giờ

Bài viết này có hữu ích không?

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu