Tôi có thể kết hợp số dư của mình với một khoản thanh toán bên ngoài (ví) không?

  • Đã cập nhật

 

Rất tiếc, không thể thanh toán bằng cách kết hợp số dư tài khoản của bạn (BTC, USD, phần thưởng) và với một khoản thanh toán bên ngoài (ví).

Tuy nhiên, bạn có thể thêm tiền vào tài khoản Bitrefill của mình để có đủ số dư cho giao dịch mua của mình.

Bài viết này có hữu ích không?

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu