Tôi có thể kết hợp phần thưởng của mình với một khoản thanh toán bên ngoài (ví) không?

  • Đã cập nhật

 

Thật không may, nó là không thể. Tuy nhiên, bạn có thể kết hợp số dư tài khoản của mình để thanh toán (BTC, USD, EUR và Phần thưởng).

Một giải pháp là thêm tiền vào số dư tài khoản Bitrefill của bạn, sau đó kết hợp số tiền đó với phần thưởng của bạn cho các khoản thanh toán. Xem thêm thông tin tại đây here Bài viết này có hữu ích không?

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu