Tôi có thể rút phần thưởng của mình không?

  • Đã cập nhật

 

Số tiền Phần thưởng kiếm được không thể rút, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng và chỉ có thể được sử dụng để mua Sản phẩm tại Bitrefill.

Bài viết này có hữu ích không?

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu