Nó hoạt động với những ví nào?

  • Đã cập nhật

Bitrefill hoạt động với tất cả các ví. Chúng tôi không xác nhận bất kỳ ví cụ thể nào, nhưng đây là một tài nguyên tuyệt vời về cách chọn ví bitcoin aw và đây là một bài viết về cách chọn một chiếc ví multicoin tuyệt vời. Ngoài ra còn có các ví được liệt kê ở đây tại Bitcoin.org

 

Ngoài ra, để tránh phí giao dịch, bạn có thể gửi bitcoin vào tài khoản Bitrefill của mình để thực hiện các giao dịch miễn phí ngay lập tức. Tài khoản Bitrefill của bạn không phải là một ví nhưng đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những khách hàng định kỳ muốn tiết kiệm phí và thời gian chờ đợi của họ khi mua hàng thường xuyên.

Bài viết này có hữu ích không?

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu