Tại sao nó nói thanh toán một phần / không đầy đủ?

  • Đã cập nhật

 

Nếu bạn đã gửi thanh toán của mình từ một sàn giao dịch giám sát, ví hoặc nền tảng của bên thứ ba khác, đôi khi họ có thể tính phí rút tiền bổ sung cho bạn, khoản phí này sẽ tự động được khấu trừ từ số tiền bạn gửi. Điều này dẫn đến việc thanh toán của bạn được thực hiện ít hơn số tiền được yêu cầu trên hóa đơn, gây ra việc thanh toán một phần có thể làm chậm trễ việc giao thẻ nạp hoặc thẻ quà tặng của bạn.


Để tránh sự cố này trong tương lai, hãy gửi thanh toán của bạn đến tài khoản Bitrefill và sau một lần xác nhận mua hàng ngay lập tức bằng cách thanh toán từ đó mà không có bất kỳ lỗi nào về số tiền.
Hoặc thanh toán từ ví mà bạn giữ khóa cá nhân và tự lưu giữ Bitcoin của riêng mình. Bằng cách này, bạn chỉ phải trả phí mạng tiêu chuẩn, không có phí rút tiền bổ sung.

Bài viết này có hữu ích không?

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu